Aprendizaxe cooperativa

O curso pasado, no meu cole, un grupo de mestres participamos nun GRUPO DE TRABALLO baixo o lema "Aprendemos a aprender cooperando", coa finalidade de coñecer outro método de ensinanza no que os propios nen@s, en colaboración, fosen o motor das súas aprendizaxes. Personalmente, foi unha experiencia moi enriquecedora da que tod@s os mestres sacamos proveito ata o punto de que ampliamos o GT durante dous anos máis. Este curso que comeza será o segundo ano que tratemos o traballo cooperativo, centrándonos nun dos autores máis representativos de tal experiencia: PERE PUJOLÁS.

Pujolás básase en tres afirmaciones que fan evidente a importancia do traballo en equipo. Son as seguintes:
1.- A única maneira de facer posible aulas inclusivas, nas cales poidan aprender xuntos alumnos, ainda que sexan moi diferentes é estructurar nelas a aprendizaxe de xeito cooperativo.

2.- Non pode haber propiamente cooperación_co desenrrolo da solidaridade e o respecto ás diferencias que a cooperación supón_se previamente excluíronse dunha aula aos que son "diferentes", se a aula non é inclusiva.

3.- O desenrrolo das competencias básicas_alomenos dalgunhas delas_require necesariamente a estructura cooperativa da actividade na aula. É dicir, algunhas das competencias básicas non poden desenrrolarse propiamente nunha estructura individualista ou competitiva da actividade.
pere pujolas
Segunda Parte Dinmicas Y Tcnicas De Aprendizaje Cooperativo
EXPERIENCIAS NA AULA DO ÁMBITO B:
OS NEN@S NOS EXPLICAN O QUE SABEN DO OURIZO CACHO:

EDUCACIÓN VIAL EN EQUIPO:
OS NEN@S EXPLICAN QUE FIXERON NOS SEUS EQUIPOS: